• تلفن: 2650495-0313
  • ایمیل: mahdfamco@gmail.com
  • ساعات کاری روزانه :       شیفت صبح    13:00-09:00      ,  شیفت بعدازظهر  19:00-17:0

مجموعه مسکونی 312 واحدی آرت لند شاهین شهر

مجموعه مسکونی 312 واحدی آرت لند

 

          نوع پروژه : مشارکت با شرکت عمران مدرن سپاهان

          محل پروژه : شاهین شهر

          وضعیت پروژه : دردست اجرا

           وضعیت فروش : درحال پیش فروش

         

          نشانی : شاهین شهر ، بلوار شقایق ، بلوار مهر ، مجموعه آرت لند شاهین شهر

          تلفن فروش : 2650495-0313 (خانم مهندس رستمی)

South Perspective-artland

سبک بلوکها : تیپ ب  21 واحدی ، تیپ آ     18 واحدی

تعداد طبقات : دربلوکهای 18 واحدی شامل 4 طبقه و دربلوکهای  21 واحدی شامل  5 طبقه می باشد .

تعداد واحد در هر طبقه : 4 واحد در طبقات 1 تا 4 – 1 یا 2 واحد در طبقه همکف .

متراژ واحد ها : 71 ، 80 ، 82 و 91 متر مربع