بازدید مقام عالی وزارت راه
28
نوامبر

بازدید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ، جناب آقای اسلامی و هیات همراه از پروژه آران و بیدگل

در پی اتمام پروژه 390 واحدی شهرک رزلند آران و بیدگل ، به همت مهندسین ، کارشناسان و مدیران شرکتهای مهدفام سپاهان و عمران مدرن سپاهان ، جناب آقای دکتر اسلامی و هیات عالی همراه ایشان از این پروژه بازدید نمودند .