• تلفن: 2650495-0313
  • ایمیل: mahdfamco@gmail.com
  • ساعات کاری روزانه :       شیفت صبح    13:00-09:00      ,  شیفت بعدازظهر  19:00-17:0

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرا شده

زیگورات ملاصدرا

زیگورات ملاصدرا

زیگورات مهرآباد

زیگورات مهرآباد

اصلاح شده مهدفام سپاهان - زیگورات مشتاق دوم

زیگورات مشتاق دوم

زیگورات مهر 1

زیگورات مهر 1

شخصی سازی آذرم

شخصی سازی آذرم

توریستی نمک آبرود

توریستی نمک آبرود

88 واحدی بهارستان

88 واحدی بهارستان

زیگورات علیخانی

زیگورات علیخانی

صدف نمک آبرود

صدف نمک آبرود

project2-7

آتی سنتر مشهد

حسینیه اصفهانی ها

حسینیه اصفهانی ها

بهار مشهد

بهار مشهد

تفریحی نمک آبرود

مجموعه تفریحی نمک آبرود

رزلند رشت

رزلند رشت

آزادگان بهارستان

آزادگان بهارستان

وایت لند

وایت لند

نگاهی دیگر به پروژه های اجرا شده