• تلفن: 2650495-0313
  • ایمیل: mahdfamco@gmail.com
  • ساعات کاری روزانه :       شیفت صبح    13:00-09:00      ,  شیفت بعدازظهر  19:00-17:0

معرفی شرکت

شرکت مهدفام سپاهان دارای رتبه ارشد انبوه سازی مسکن و از شرکتهای پیشرو با راهبرد کیفیت و اشتغالزایی برای نسل جوان می باشد . جهت اطلاعات بیشتر از منوی معرفی شرکت و زیرمنوهای آن استفاده نمائید و یا از دکمه های زیر جهت ورود به صفحات اطلاعات استفاده نمائید :