• تلفن: 2650495-0313
  • ایمیل: mahdfamco@gmail.com
  • ساعات کاری روزانه :       شیفت صبح    13:00-09:00      ,  شیفت بعدازظهر  19:00-17:0

رزومه شرکت

پروژه های اجرا شده شرکت مهدفام سپاهان ، طی سالهای 77 تا 97 در اقصی نقاط ایران شهرهای اصفهان ، نائین ، کاشان ، رشت ، فولادشهر ، قائم شهر ، شاهین شهر ، بهارستان ، مشهد و ... بشرح ذیل می باشند :