• تلفن: 2650495-0313
  • ایمیل: mahdfamco@gmail.com
  • ساعات کاری روزانه :       شیفت صبح    13:00-09:00      ,  شیفت بعدازظهر  19:00-17:0

افتخارات و گواهینامه ها

شرکت مهدفام سپاهان ، طی سالها تلاش و اقدامات ارزنده و مداوم ، علاوه بر رزومه چشم گیر خود ، موفق به کسب افتخارات متعدد به جهت پروژه های ارزنده در اقصی نقاط کشور گردیده است :

تقدیر معاون وزیر مسکن از مهندس مهوری
تقدیر معاون وزیر مسکن از مهندس مهوری
شرکت مهدفام سپاهان دارای رتبه ارشد انبوه سازی مسکن اصفهان
رتبه ارشد انبوه سازی مسکن اصفهان
رتبه ارشد مهندس داودی دراجرا و انبوه سازی
رتبه ارشد مهندس داودی دراجرا و انبوه سازی
نشان مشتری طلایی بانک مسکن
نشان مشتری طلایی بانک مسکن
تقدیر نماینده آران و بیدگل از مهندس داودی
تقدیر نماینده آران و بیدگل از مهندس داودی
انتخاب مهدفام بعنوان پیمانکار برتر
انتخاب مهدفام بعنوان پیمانکار برتر
تقدیر معاون وزیر مسکن از مهندس داودی
تقدیر معاون وزیر مسکن از مهندس داودی
تقدیر استاندار اصفهان از مهندس داودی بعنوان عضو شورای شهر
تقدیر استاندار اصفهان از مهندس داودی بعنوان عضو شورای شهر
کارت عضویت مهدفام سپاهان در انجمن انبوه سازان اصفهان
کارت عضویت مهدفام سپاهان در انجمن انبوه سازان اصفهان