• تلفن: 2650495-0313
  • ایمیل: mahdfamco@gmail.com
  • ساعات کاری روزانه :       شیفت صبح    13:00-09:00      ,  شیفت بعدازظهر  19:00-17:0

اعضای هیات مدیره

افراد ذیل بمدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت مهدفام سپاهان انتخاب گردیدند :

مدیریت مهدفام سپاهان

مهندس سید کریم داوودی

 

متولد : 1337

تحصیلات : مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان

فعالیتها و سمت ها : 

* مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهدفام سپاهان (سهامی خاص)

* عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان

* معاونت سابق فنی و عمرانی شهرداری اصفهان

* کارشناس رسمی کانون کارشناسان رسمی در رشته راه و ساختمان

* دارای پروانه اشتغال بکار رتبه ارشد

* عضو دو دوره شورای اسلامی شهر اصفهان

* پیش از عضویت در شورا معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان

* شهردار منطقه 10

* در سال 92 برای بار دوم با ائتلاف خادمان شهر وارد شورای اصفهان شد

* ریاست کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری

* عضو شورای سیاستگذاری طرح‌های عمرانی شورای اسلامی شهر اصفهان

* عضو کارگروه شورای مشارکت ها و سرمایه گذاری شهرداری اصفهان

* عضو هیئت مدیره مرکز فرهنگی مدرس

* عضو هیئت مدیره امام محمد باقر

اکرم دادا

سرکار خانم اکرم دادا

 

متولد : 1343

تحصیلات : دیپلم تجربی

فعالیتها و سمت ها

*  عضو هیات مدیره شرکت مهدفام سپاهان (سهامی خاص)

 

 

 

 

 

 

 

بکرانی 2

مهندس محمد حسین بکرانی

 

متولد : 1343

تحصیلات : مهندسی عمران از دانشگاه

فعالیتها و سمت ها

* عضو هیات مدیره شرکت مهدفام سپاهان (سهامی خاص)

* عضو انجمن انبوه سازان استان اصفهان

* ناظر پروژه 670 واحدی منظریه با شرکت سرمایه گذاری مسکن

* مدیر پروژه 64 واحدی مهر شرکت سرمایه گذاری مسکن

* مدیر پروژه 96 واحدی پارس شرکت سرمایه گذاری مسکن

* مدیرپروژه 144 واحدی پگاه دو سپاهان شهر شرکت سرمایه گذاری مسکن

* مدیرعامل شعبه هرمزگان شرکت سرمایه گذاری مسکن

* مدیرعامل شعبه استان —– شرکت سرمایه گذاری مسکن

* مدیر پروژه 700 واحدی مسکن مهر مهدفام سپاهان

* معاونت فنی مهدفام سپاهان

* مدیر پروژه 344 واحدی برجهای بهار مشهد شرکت مهدفام ایرانیان

* معاونت فنی و عضو هیات مدیره شرکت توسعه مسکن اصفهان