• تلفن: 2650495-0313
  • ایمیل: mahdfamco@gmail.com
  • ساعات کاری روزانه :       شیفت صبح    13:00-09:00      ,  شیفت بعدازظهر  19:00-17:0

Art Palace

مجموعه مسکونی آرت پالاس

مجموعه مسکونی آرت پالاس مشتاق سوم

          نوع پروژه : خصوصی

          محل پروژه : اصفهان ، مشتاق سوم ، پشت ساختمانهای استانداری

          وضعیت پروژه : در حال ساخت

           وضعیت فروش : درحال فروش

         

           نشانی : خیابان مشتاق سوم، بعد از کانال جی شیر ، پشت ساختمان استانداری ، مجتمع آرت پالاس

          تلفن فروش : 2650495-0313 (خانم مهندس اخوان صابر)

آرت پالاس نما

سبک بلوکها : 6 بلوک 18 واحدی

تعداد طبقات : 6 طبقه

تعداد واحد در هر طبقه : 2 واحد

متراژ واحد ها : بین 98 تا 204 مترمربع